Trở thành người khởi nghiệp
Bạn khởi nghiệp thất bại không phải vì bạn kém tài năng, bạn thiếu kiến thức, hay thiếu vốn. Bạn khởi nghiệp thất bại đơn thuần là vì bạn chưa phải là người khởi nghiệp, và không ai chỉ cho bạn cách trở thành người khởi nghiệp. Vì thế, hãy trở thành người khởi nghiệp trước khi bắt tay khởi nghiệp. Chỉ như vậy, bạn mới có thể thành công. Chỉ như vậy, bạn mới tránh được việc phải trả những cái giá quá đắt khi bắt tay khởi nghiệp.

Khóa học “NGƯỜI KHỞI NGHIỆP” được phát triển dành riêng cho những người đã và đang khởi nghiệp nhưng còn hoang mang về con đường phía trước; hoặc những người muốn khởi nghiệp nhưng không biết mình có phù hợp hay không; hoặc những người muốn thấu hiểu bản thân, muốn xác lập sứ mệnh cá nhân thông qua việc khởi nghiệp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Xem chi tiết