Khởi nghiệp sáng tạo trên nền công nghệ IoT
Khóa đào tạo “Khởi nghiệp trên nền công nghệ IoT được thiết kế” để giúp học viên hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh dựa vào công nghệ IoT và V-SYS LOGIC.

Ửu điểm của cách tiếp cân này là cho phép các sản phẩm và hệ thống IOT với thời gian và chi phí thấp hơn 5-10 lần so với phương pháp đang phổ biến hiện nay tại VN và trên Thế giới. Ngoài ra, người phát triển sản phẩm và thiết kế hệ thống IoT cũng không cần phải là chuyên gia về CNTT hay điện tử tự động. Chỉ cần có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực bạn định triển khai, hoặc chỉ cần bạn có đam mê phát triển các dự án kinh doanh dựa trên công nghệ IoT, là bạn có thể dễ tự triển khai và thương mại hóa các hệ thống IoT nhờ vào ngôn ngữ và nền tảng cho IoT của V-SYS LOGIC.
Xem chi tiết